hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

הרדמה לניתוחי עיניים בתינוקות וילדים


מחלות עיניים שונות בילדים עלולות להיות נלוות למצבים סיסטמים מורכבים ועל כן נדרשת הערכה טרום ניתוחית מקיפה. ילד המועמד לניתוח עיניים או לבדיקת עיניים תחת הרדמה כמעט תמיד מצריך הרדמה כללית או סדציה עמוקה. חסם עצבי רטרובולברי/פריבולברי נעשה לעיתים לשיכוך כאב שלאחר הניתוח.

מספר דגשים חשובים הם בולטים בעיקר בניתוחי עיניים – PONV- post operative nausea and vomiting- בחילות והקאות לאחר ניתוח, Emergence agitation- התנהגות לוחמנית בהתעוררות, טיפול בכאב שלאחר הניתוח, Oculo-Cardiac reflex (OCR)- הרפלקס העיני-לבבי. תוכלו להרחיב בפיזיולוגיה העינית ובהקשרים אלה בדף על הרדמה בניתוחי עיניים.

מגוון סינדרומים כרוכים בהפרעות עיניות בשילוב הפרעות במערכות גוף חיוניות למרדים. תוכלו להרחיב על כך בדף מחלות רקע והרדמה בילדים.

השליטה בנתיב האויר בניתוחי עיניים נעשית באמצעות מסכת פניםקרא עוד...LMA-Laryngeal Mask Airwayקרא עוד... או טובוסקרא עוד..., בהתאם למשך הניתוח, האפשרות לשתף את אזור נתיב האויר בין הכירורג והמרדים, סיבוכים צפויים במהלך הפרוצדורה, וצורך בהעדר תנועה מוחלט (ניתוחים המצריכים שיתוק שרירים במהלך הפרוצדורה, בדגש על ניתוחים פתוחים של גלגל העין.