hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

אמצעים למתן נוזלים ומוצרי דם

נוזלים ומוצרי דם 

אבדני נוזלים ודם משמעותיים מאד יתכנו במהלך ניתוחים מסוגים שונים. הטיפול בנוזלים ובמוצרי דם מבוסס על הערכה קלינית של מצב המטופל ושימוש באמצעי ניטור מתקדמים להכוונת כמות הנוזלים שניתנים וקצב המתן. להלן יפורטו חלק מהנוזלים ומוצרי הדם הנפוצים בשימוש המרדים והאמצעים הבסיסיים למתן מוצרים אלה. 

אתם כאן: דף הבית מסלול ההרדמה חדר הניתוח ארגז הכלים של המרדים אמצעים למתן נוזלים ומוצרי דם