hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

שחרור מיחידת ההתאוששות


הרופא האחראי על יחידת ההתאוששות הינו רופא מרדים. שחרור מיחידת ההתאוששות נעשה על ידו.

במידה ומדובר בניתוח במסגרת אשפוז יום החולה משוחרר לביתו. במידה והניתוח נעשה במסגרת אשפוז החולה חוזר למחלקת האם או מנותב ליחידה לטיפול נמרץ או מחלקה אחרת המתאימה למצבו.

ניתוחים שונים וחולים שונים מצריכים זמן שהות שונה במסגרת ההתאוששות. הצוות הסיעודי בהתאוששות מיומן בטיפול בחולים מורכבים במסגרת טיפול נמרץ. כל יחידת התאוששות מתאימה את פרוטוקולי הניטור והטיפול על סמך סוגי הניתוחים והחולים המאפיינים אותה.

השהות בהתאוששות כרוכה בניטור המשכי של מדדי החולה (דופק, לחץ דם, קצב נשימות, חום הגוף, מצב נוירולוגי, תפוקת השתן), רמת הכאב, וכן לקיחת בדיקות דם להערכת נאותות החמצון והאוורור של החולה, רמת ההמוגלובין וטסיות הדם, תפקודי הכליה ורמת האלקטרוליטים, תפקודי הקרישה, ובדיקות נוספות לפי הצורך. לעיתים נעשה שימוש באמצעי ניטור מתקדמים ופולשניים להערכה של המצב ההמודינמי והנשימתי של החולה המורכב.

שחרור החולה מההתאוששות מתבסס על מחלות הרקע של החולה, הניתוח שעבר, סיבוכים במהלך הניתוח ובמהלך שהותו בהתאוששות וצפי לסיבוכים ניתוחיים והרדמתיים בהמשך, סוג המחלקה הקולטת ואפשרויות הניטור והטיפול הקיימות בה.

העברת החולה למחלקה נעשה בליווי סניטר או במקרים מסויימים בליווי אחות או רופא (בד"כ מרדים) ואחות, בהתאם למורכבות המטופל. אמצעי הניטור והטיפול במהלך ההעברה יקבעו גם הם על פי מורכבות המטופל.

 

שתף...

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
אתם כאן: דף הבית מסלול ההרדמה התאוששות שחרור מיחידת ההתאוששות