hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

אמצעי ניטור בהרדמה - ניטור המאטולוגי

ניטור המאטולוגי-הערכה קלינית-
המרדים מעריך באופן מתמשך תוך כדי ניתוח את אבדני הדם (לפי כמויות המצטברות באמצעי שאיבת דם-סקשיין, פדים ספוגים בדם, השדה הניתוחי והמצב ההמודינמי של החולה), וכן את המצב הקרישתי של החולה (על בסיס אופן הדימום בשדה הניתוחי, ובדיקות נוספות כפי שיפורט להלן).

TEG--זוהי בדיקת דם הנעשית במתאר חדר הניתוח או טיפול נמרץ ומאפשרת הערכה כוללת של המצב הקרישתי של החולה כולל הערכת תפקוד גורמי הקרישה, תפקוד טסיות הדם, ותפקוד המערכת הפיברינוליטית (מערכת פירוק קרישי הדם). הבדיקה הזו מהירה ביחס לבדיקות הדם הסטנדרטיות לתפקודי קרישה, ומאפשרת תגובה מהירה של המרדים במתן מוצרי דם (כדוריות אדומות דחוסות, פלסמה, קריו, טסיות, ומוצרי דם אחרים) בהתאם למצב הקרישתי של החולה.

מכשיר TEG להערכת התפקוד הקרישתי

תוצאה גרפית של בדיקת TEG

-בדיקות דם לתפקודי קרישה-בדיקות דם לתפקודי קרישה (PT, PTT ) ורמת טסיות הדם (ספירת דם) יכולות להלקח במהלך ניתוח להערכת המצב הקרישתי והכוונת הטיפול במוצרי דם.

מבחנות לבדיקות דם

-המוגלובין- המוגלובין הינו חלבון המצוי בכדוריות הדם האדומות ומתפקידיו לשאת ולהוביל חמצן לרקמות. רמת ההמוגלובין היא מרכיב משמעותי בקיבולת העברת החמצן לרקמות (Oxygen delivery). אבדן דם בניתוח או כתוצאה מחבלה יוביל לנפילה בהמוגלובין וביכולת נשיאת החמצן בדם, דבר המצריך מתן כדוריות דם דחוסות. הערכת רמת ההמוגלובין במהלך ניתוח ובמתאר הפוסט-אופרטיבי היא חשובה מאד בהכוונת הטיפול ויכולה להעשות הן בבדיקה מהירה (ראה דם לגזים) והן בבדיקת ספירת דם מלאה במעבדה.

שתף...

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn