hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

סיבוכים בהרדמה כללית - סיבוכים המודינמים

 סיבוכים קרדיווסקולרים

 

סיבוכים המודינמים (הקשורים למערכת הלב וכלי הדם)

 

נפילת לחץ דם

ישנם מצבים רבים שעלולים לגרום לתת לחץ דם במהלך הרדמה וניתוח. מצבים אלה כוללים בין השאר אבדן דם או שינוי במאזן הנוזלים בגוף, מצבי זיהום שונים, חוסר התאמה בין עומק ההרדמה לבין הגירוי הכירורגי, שימוש בתרופות שמשנות את תפקוד הלב או את טונוס כלי הדם, תגובה אלרגית לחומרים, מצבים הקשורים למחלות המטופל כולל איסכמיה של הלב, הפרעה בתפקוד הלב, הפרעות בקצב הלב, הפרעה של מסתמי הלב, ומצבים הקשורים במהלך הניתוח כולל לחץ על כלי הדם הגדולים או הלב, כשל של שתל כלי דם בניתוח מעקפים, תסחיף אויר וכו'.
הזיהוי של הגורם למצב תת לחץ הדם צריך להיות מיידי ובהתאם הטיפול, זאת משום שתת לחץ דם עלול ליצור מצב של אספקת דם וחמצן לקויה ונזק קשה לאיברים השונים. המרדים צריך לגלות שליטה אבסולוטית בהבנת הפיזיולוגיה לצורך זיהוי וטיפול נכונים ומידיים.

יתר לחץ דם

מצב זה עלול להגרם ממגוון מצבים במהלך הרדמה וניתוח, כולל חוסר התאמה בין עומק ההרדמה לבין הגירוי הכירורגי, עליה ברמת הפחמן הדו חמצני בדם, העדר ניקוז שלפוחית השתן, הפרשת הורמונים במצבי מחלה אנדוקרינים שונים וכו'.
גם במקרה זה חשוב כי המרדים יזהה בהקדם את הגורם להפרעה ויגלה מיומנות בטיפול פרמקולוגי (תרופתי) או אחר לתיקון המצב.  

איסכמיה לבבית

פער בין אספקת החמצן ללב לבין צריכת החמצן שלו יוצרת מצב של חוסר חמצון לשריר הלב או איסכמיה, מה שיכול להוביל לאוטם שריר הלב (התקף לב). מצב זה יתכן גם במהלך הרדמה שכן הניתוח כרוך בשינויים משמעותיים במאזן הנוזלים, קצב הלב, לחץ הדם, שינויים במלחים בדם, שכולם עלולים לשנות את המאזן בין צריכת החמצן הלבבית לבין אספקת החמצן ללב. מצבים רפואיים קיימים כולל טרשת עורקים כליליים, הפרעות במסתמי הלב, הפרעות בקצב הלב ובתפקודו כולם מהווים גורמי סיכון לאיסכמיה לבבית, בנוסף לסוג הניתוח והיקפו.

הפרעות קצב הלב

הפרעות מסוכנות בקצב הלב יתכנו בעיקר בחולי לב וכן במצבי מחלה קשים, בשימוש בתרופות המשפיעות על ההולכה החשמלית של הלב, בהפרעות אלקטרוליטריות (מלחים בדם) ובהפרעות קשות באספקת החמצן לשריר הלב. כמו כן חלק מחומרי ההרדמה הם גם בעלי פוטנציאל אריתמוגני (מעוררי הפרעות בקצב הלב). מן המרדים נדרש להכיר את הפרעות קצב הלב השונות, לדעת לזהותן במהירות ולהתאים טיפול פרמקולוגי או אחר.

דום לב

דום לב הוא מצב בו הלב אינו מסוגל לבצע את תפקידו-הנעת דם לאיברים, עד כדי נפילת לחץ דם והעדר דופק. הגורמים לדום לב הם רבים וכוללים הפרעות בקצב הלב, הפרעה בהתכווצות שריר הלב, הפרעה מכנית חוסמת לתנועת הדם, הפרעה מסתמית, הפרעות באספקת הדם או החמצן ללב, הפרעה לבבית כתוצאה ממינון יתר של חומרי הרדמה, תסחיפי אויר או קרישי דם, חסר נוזלים, תגובה אלרגית ועוד. שכיחות דום לב בהרדמה היא נדירה למדי - כ-20 מקרים ל-10000 הרדמות. מוות כתוצאה מדום לב במהלך הרדמה קורה ב-1 מ-40000 הרדמות, כאשר השכיחות הגבוהה ביותר היא בקשישים מעל גיל 85.