hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

הרדמה לניתוחי חזה - ניתוחי חזה אחרים

 

 

ניתוחי חזה אחרים

 

-Pericardial window- חלון פריקרדיאלי

התוויות לניתוח- ניקוז נוזל פריקרדיאלי (נוזל המצוי בין הלב לבין קרום הלב-הפריקרד) לחלל הפלאורלי (חלל החזה) או הפריטונאלי (חלל הבטן) למניעת סימני טמפונדה (הצטברות נוזל פריקרדיאלי הלוחץ על מדורי הלב). לעיתים הניתוח נעשה לצורך ביופסיה של הפריקרד או לבדיקת הנוזל הפריקרדיאלי (תרבית, בדיקה ציטולוגית או פתולוגית לממאירות).

הניתוח- הניתוח נעשה באחת ממספר דרכים-

VATSVideo assisted thoracoscopic surgery - מועדף כשמצב החולה מאפשר הנשמת ריאה אחת בלבד וכשהחולה יציב המודינמית. במהלך הניתוח נכרת טלאי פריקרד בגודל מספר סנטימטרים. בשיטה זו מנוקז הנוזל הפריקרדיאלי לחלל הפריאטלי.

Minithoracotomy - חתך קטן לצד עצם החזה. מועדף במקרים של הדבקויות סביב הפריקרד ובמקרים בהם מצבו של החולה לא מאפשר הנשמת ריאה אחת בלבד (הנשמת ריאה אחת נדרשת במקרה של VATS). במהלך הניתוח נכרת טלאי פריקרד בגודל מספר סנטימטרים. בשיטה זו מנוקז הנוזל הפריקרדיאלי לחלל הפריאטלי (חלל החזה).

Subxyphoid - (כניסה מתחת לעצם החזה) גישה זו מועדפת במקרים בהם החולה לא יסבול הנשמה של ריאה אחת ובמקרים בהם הנוזל מנורתק לאזורים מתחת ללב ומאחוריו. במהלך הניתוח נכרת טלאי פריקרד בגודל מספר סנטימטרים. בגישה זו הנוזל הפריקרדיאלי מנוקז לחלל הפריטונאלי (חלל הבטן).

הרדמה- כללית. ב-VATS נדרשת הפרדת ריאות (הנשמת ריאה אחת באמצעות צינור הנשמה בעל שני קנים). קרא/י עוד על הפרדת ריאות.

מנח-בשתי הגישות הראשונות מנח Lateral decubitus (על הצד) בגישה השלישית (subxyphoid)- מנח supine (על הגב).

טיפול בכאב בתר ניתוחי- בד"כ PCA (Patient conrtrolled analgesia) או שילוב תרופות משככות כאב נרקוטיות ושאינן נרקוטיות לפי הצורך. קרא/י עוד על שיכוך כאב בתר ניתוחי

סיבוכים- זיהום, דימום, פגיעה במדורי הלב, הפרעות קצב לבביות, חזה אויר, תמט ריאה (מחייב צילום חזה בחדר ההתאוששות).

סיבוכי המנח  וסיבוכי הרדמה כללית

-Pleurodesis- פלאורודזיס

התוויות לניתוח-
חזה אויר ספונטני חוזר (חזה אויר ספונטני הינו מצב בו פגם ריאתי גורם לדלף אויר אל החלל הפלאורלי- חלל פוטנציאלי בין שתי שכבות הפלאורה- קרום הריאה- השכבה הוויסרלית- הצמודה לריאה, והשכבה הפריאטלית- הצמודה למשטח הפנימי של כלוב בית החזה. חלל זה במצבו התקין הוא ריק מתוכן, למעט כמות מעטה של נוזל).
תפליט פלאורלי ממאיר (תפליט פלאורלי הינו הצטברות נוזל בין שכבות הפלאורה. הריאה נדחקת ועוברת תמט ותתכן הסתמנות נשימתית הכוללת קוצר נשימה והפרעה בחמצון).

הניתוח- הניתוח נעשה באחת משתי גישות-

חתך קטן בבית השחי.

או

VATS- Video assisted thoracoscopic surgery.

במהלך הניתוח נכרתות בועות (Bullae), בד"כ בפסגת הריאה. הפלאורה, שהינה קרום כפול ששכבה אחת שלו דבוקה לריאה והשכבה השניה דבוקה לחלק הפנימי של דופן החזה, משופשפת על מנת לגרום להצטלקות וביטול החלל הפוטנציאלי הקיים בין שתי השכבות.
במקרה של נוזל פלאורלי ממאיר הדבקת שכבות הפלאורה נעשית באמצעות הזרקת טלק סטרילי לחלל הפלאורלי.

הרדמה- כללית. ב-VATS נדרשת הפרדת ריאות (הנשמת ריאה אחת באמצעות צינור הנשמה בעל שני קנים). קרא עוד על הפרדת ריאות.

מנח-Lateral decubitus (על הצד).

טיפול בכאב בתר ניתוחי- PCA- Patient controlled analgesia או טיפול בתרופות משככות כאב נרקוטיות ושאינן נרקוטיות על פי הצורך. קרא/י עוד על טיפול בכאב בתר ניתוחי

סיבוכים- דימום, זיהום, חזה אויר, תמט ריאה.
סיבוכי המנח וסיבוכי הרדמה כללית.

-Lung Decortication- דהקורטיקציה

התוויות לניתוח- ריאה בתמט כאשר סביבה התפתחה מעין קליפה קשיחה כתוצאה מזיהום והצטברות מוגלה בין קרומי הריאה (בין הפלאורה הוויסרלית לפריאטלית), תהליך דלקתי, לאחר דימום בחזה או לאחר ניתוח חזה/לב. הקליפה מונעת מהריאה להתפשט כך שנוצרת מחלת ריאה רסטרקטיבית (Restrictive lung disease).

הניתוח- הניתוח נעשה באחת משתי דרכים-

VATS- Video assisted thoracoscopic surgery - בעיקר בשלבים המוקדמים של המחלה.

או

Thoracotomy - טורקוטומיה סטנדרטית ע"י חתך צידי אחורי או צידי קדמי.

במהלך הניתוח הקליפה מקולפת. בתום הפרוצדורה נותרים נקז אחד או שניים בבית החזה.

הרדמה-כללית. נדרשת הפרדת ריאות ע"י שימוש בצינור הנשמה דו קני או אמצעים אחרים. קרא עוד על הפרדת ריאות.

מנח-Lateral decubitus (על הצד).

טיפול בכאב פוסטאופרטיבי- במקרה של טורקוטומיה יש לשקול שילוב הרדמה אפידורלית שתשמש לשיכוך כאב פוסטאופרטיבי ע"י הזלפת חומרים נרקוטים ומאלחשים דרך הקטטר האפידורלי באופן המשכי או לסרוגין. אופציה אחרת- PCA- Patient controlled analgesia או מתן שילוב משככי כאב נרקוטים ושאינם נרקוטים לפי הצורך.

סיבוכים- זיהום, דליפת חומר מזוהם לריאה השניה, דימום ניכר, דלף אויר, חזה אויר (שלילת חלק מהסיבוכים הללו מצריך צילום חזה בהתאוששות),
סיבוכי המנח וסיבוכי הרדמה כללית ואפידורלית.

שתף...

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
אתם כאן: דף הבית הרדמה לפי תחום הרדמה לניתוחי חזה