hardama.com

anesthesia subspecialties

forum

anesthesia-road2

דירוג מרדימים

types of anesthesia

anesthesia complications

The anesthesiologist

Anesthesiologist's tools

What is anesthesia?

My anesthesia

 סיבוכים המאטולוגים

 

סיבוכים המאטולוגים

 

אבדן דם

ניתוחים מסוימים כרוכים בסיכון לדמם רב, למשל ניתוחי כלי דם גדולים, ניתוחי לב, ניתוחי עמוד שדרה גדולים וכו'. אבדן דם עלול להפחית את יכולת שינוע החמצן לאיברים השונים ולפגיעה בתפקודם, למשל, איסכמיה לבבית והפרעה כליייתית. חלק מתפקידי המרדים הינו השלמת חסרי הדם תוך טיפול במגוון הנוזלים העומד לרשותו, כולל מוצרי הדם השונים.

הפרעה בקרישת הדם

קרישת הדם היא מנגנון מורכב שמערב את טסיות הדם ופקטורי קרישה המיוצרים בכבד ובתאים המצפים את כלי הדם. מצבי רקע שונים במטופלים מסויימים שמים אותם בסיכון יתר לדימום ומצריכים התייחסות טרם הניתוח. הניתוח כשלעצמו, בעיקר אם כרוך באבדן משמעותי של דם וכן בניתוחים המצריכים קירור החולה או שימוש במכונת לב ריאה (ניתוחי לב) עלול להיות מלווה בהפרעות בקרישת הדם. מתפקידי המרדים לזהות את הפרעת הקרישה, לאבחן את הגורם לב ולהשלים את החסרים בגורמי הקרישה השונים כנדרש.

אתם כאן: דף הבית מסלול ההרדמה חדר הניתוח סיבוכים בהרדמה כללית