hardama.com

מאמרים

סיבוכים בהרדמה כללית

סיבוכים בהרדמהסיבוכים רבים עלולים להווצר במהלך הרדמה ולאחריה, חלקם שכיחים יותר וחלקם נדירים.

מרדים טוב - מתפקידו לצמצם למינימום את הסיבוכים ולגלות מיומנות בטיפול נאות בהם תוך צמצום הנזק לחולה.

בהמשך יפורטו הסיבוכים השונים על פי מערכות הגוף.

 

אתם כאן: דף הבית