hardama.com

anesthesia subspecialties

forum

anesthesia-road2

דירוג מרדימים

types of anesthesia

anesthesia complications

The anesthesiologist

Anesthesiologist's tools

What is anesthesia?

My anesthesia

האם הלב שלך יעמוד בהרדמה?

הערכת הסיכון הלבבי בניתוח שאינו ניתוח לב מבוסס על קווים מנחים שפרסמה החברה האמריקאית לקרדיולוגיה בשיתוף הקולג' האמריקאי לקרדיולוגיה. מדובר במערכת קבלת החלטות עליה מתבסס המרדים בהחלטתו לגבי אישור ביצוע הניתוח או לחילופין המלצה להמשך בירור וטיפול לבבי. תוכלו להעריך את מצבכם הלבבי להלן. 

שלב 1

האם הניתוח המיועד הינו ניתוח חירום (למשל דלקת/זיהום של איבר פנימי, דימום פנימי חריף, או כל מצב מסכן חיים המצריך ניתוח)?

 - אין ברירה, וגם אם הסיכון הלבבי מוגבר יש לבצע את הניתוח על מנת למנוע סכנת חיים. כמובן שהניתוח יבוצע תוך ניטור מתאים ושמירה על פרמטרים של מערכת הלב וכלי הדם לצמצום הסיכון. 

 

שתף...

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
אתם כאן: דף הבית מסלול ההרדמה טרום ניתוח הערכת סיכון לבבי בניתוח שאינו ניתוח לב